نمونه کارهای طراحی و اجرای ابزار ، شسته و نمای رومیابزار ، شسته و نمای رومی


 

نمای رومی ، ابزار و شسته یکی از نماهای مدرن است که در عین زیبایی استحکام زیادی دارد و هـمیشـه در اولـویـت و مشتری پسند اسـت. عمومـاً به نما های بیرونی که از طرح هایی داری سـتون ، سـرسـتون ، پاسـتون ، انواع کتیبه ، گلویی ها ، هلال ، قاب پنجره و غیره استفاده میشود و الگویی از ساختمانهای ایران باستان و یونان (روم ) گرفته شده باشد اصطلاحاً نمای رومی گفته میشود .

دو نکته مهم و قابل توجه در این نوع طراحی نما وجود دارد که حتماً باید رعایت گردد، نکته اول : برای طراحی هر ساختمان میبایست طراحی مختص آن بنا صورت پذیرد زیرا اندازه ستونها و سرستونها باید متناسب با اندازه ساختمان باشد و در صورت کپی برداری از طرح ساختمان دیگر این تناسب از بین رفته و هارمونی ساختمان آسیب خواهد دید .

نکته دوم : در این نوع نما استفاده از سنگ مناسب برای ابزار زنی و نصب بر روی ساختمان بسیار مهم میباشد . در صورتی که قیمت و کیفیت سنگ انتخابی شما هوشمندانه باشد در هزینه های ساختمان و زیبایی ساختمان بسیار تاثیر گذار خواهد بود. | نمانوین |